Bostadsrättsföreningen Ädelstenen

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Eskilstuna och Bostadsrättsföreningen Ädelstenen är ett av dem. Södermanlands län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Ädelstenen är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Ädelstenen är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Ädelstenen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1982-01-08. Det finns flera olika företag i Södermanlands län som är ett stort län. Eskilstuna där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Ädelstenen ska trivas.

I Eskilstuna så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningenshus upplåta bostadslägneheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningenshus, om marken ska användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Ädelstenen inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Ädelstenen och det finns flera företag som är det idag i Eskilstuna.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Ädelstenen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 016-423683.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Per-Erik Göran -Olsson, Hans Erik Harald -Trübenbach, Tommy Sören.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Ädelstenen är Ali Mohamed Amin, Heiwa som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Per-Erik Göran som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Hans Erik Harald som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorshag, Torsten Göte Erik som är född 1925 och har titeln Ordinarie ledamot, Trübenbach, Tommy Sören som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Ulf Henrik som är född 1975 och har titeln SuppleantEvaldsson, Gustav Göran som är född 1945 och har titeln Suppleant, Frid, Berit Linnéa som är född 1947 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Ädelstenen har 716401-9718 som sitt organisationsnummer.