Bostadsrättsföreningen Kvinnersta, Eskilstuna

Södermanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till före- ningens hus, om marken skall användas som komplement till bo- stadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bo- stadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Kvinnersta, Eskilstuna vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Eskilstuna så är Bostadsrättsföreningen Kvinnersta, Eskilstuna ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Södermanlands län så finns det ännu fler.

Eskilstuna arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Eskilstuna och i Södermanlands län. Redan 1982-12-10 så skapades Bostadsrättsföreningen Kvinnersta, Eskilstuna och företaget är har ej F-skattsedel.

716401-9916 är organisationsnummret för företaget som finns i Eskilstuna.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Kvinnersta, Eskilstuna och det finns många företag som är i Södermanlands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kvinnersta, Eskilstuna så går det att nå dem via telefon på 0150-77370 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Kvinnersta, Eskilstuna är Ljungkvist, Rita Elisabeth som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Arne Robert som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Börje Christer som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerlind, Lars-Göran som är född 1949 och har titeln Suppleant, .