Bostadsrättsföreningen Skorpionen 17, Eskilstuna

Södermanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till före- ningens hus, om marken skall användas som komplement till bo- stadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bo- stadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Skorpionen 17, Eskilstuna vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Eskilstuna så är Bostadsrättsföreningen Skorpionen 17, Eskilstuna en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Södermanlands län så finns det ännu fler.

Eskilstuna arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Eskilstuna och i Södermanlands län. Redan 1986-09-19 så skapades Bostadsrättsföreningen Skorpionen 17, Eskilstuna och verksamheten är har ej F-skattsedel.

716402-0666 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Eskilstuna.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Skorpionen 17, Eskilstuna och det finns många verksamheter som är i Södermanlands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Skorpionen 17, Eskilstuna så går det att nå dem via telefon på 016-173041 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Cederblad, Ingegerd Evy Iréne -Skoglund, Margareta Elisabeth

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Skorpionen 17, Eskilstuna är Bark, Yvonne Elisabeth som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Cederblad, Ingegerd Evy Iréne som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Patrik-Olof som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Skoglund, Margareta Elisabeth som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Fagerholm, Göran Aloysius som är född 1950 och har titeln Suppleant, Tasala, Markku Tapani som är född 1955 och har titeln SuppleantEngman, Sven Erik som är född 1927 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Karlsson, Kjell Gunnar som är född 1943 och har titeln Huvudansvarigrevisor.