Aurora Sörmland, ekonomiska förening

Södermanlands län

Information

Aurora Sörmland, ekonomiska förening är ett av många verksamheter som finns i Eskilstuna. Det är nämligen den kommunen som Aurora Sörmland, ekonomiska förening finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Aurora Sörmland, ekonomiska förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Aurora Sörmland, ekonomiska förening som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1994-02-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Köpmang. 21, 633 40, Eskilstuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aurora Sörmland, ekonomiska förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 016-132120.

Eskilstuna arbetar för att verksamheter som Aurora Sörmland, ekonomiska förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Aurora Sörmland, ekonomiska förening. Det finns flera verksamheter i Södermanlands län.

Föreningen har som sitt ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse att såsom anställda i föreningen bedriva kompetenshöjande utbildning för vuxna samt konsultverksamhet. Föreningen skall verka för en ändamålsenlig och kvalitativ god verksamhet.

Firmatecknare för Aurora Sörmland, ekonomiska förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sten Olof Söderlund..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aurora Sörmland, ekonomiska förening och det är följande personer, Englund, Solvig Matilda Elisabeth som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Nygren, Inga Margareta som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Söderlund, Sten Hans Olof som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Aurora Sörmland, ekonomiska förening är 716424-1262.