Bostadsrättsföreningen Brunnsparken

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Brunnsparken hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Eskilstuna som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Brunnsparken finns. I Eskilstuna så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Brunnsparken tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Brunnsparken har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Brunnsparken så kan ni göra det genom att skicka er post till Sigurdsg. 21, 721 30, Västerås men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 016-351323.

Eskilstuna arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Brunnsparken har idag 718000-0114 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Brunnsparken

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostads- rätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Brunnsparken så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lundin, Karl Ingemar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Mikkelsen, Roger Stougaard som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Mård, Per Håkan som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Norling, Eva Katarina som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Gladysz, Stefan-Jerzy som är född 1965 och har titeln Suppleant, Utberg, Lars Alexander som är född 1976 och har titeln Suppleant.