Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna är ett företag som finns i Eskilstuna. I Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna finns det lite olika personer som är förknippade och det är Rantanen, Jonna Mira Erika som är född 1988 och har titeln Ordinarie ledamot, Sannö, Lars Gustav Axel som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrvall, Maria Elisabet som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Heikkilä, Tuula Hellevi som är född 1963 och har titeln Suppleant, Borell, Kerstin Inger som är född 1954 och har titeln Revisor, ERB Redovisning Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna på telefon .

Föreningen har till ändamål att efter förvärvandet av fastigheten Nyttan 18 inom Eskilstuna stad besitta nämnda fastighet samt att däri åt medlemmar upplåta bostäder under nyttjanderätt för obe- gränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upp- låtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna är ett av många företag som finns i Södermanlands län och Eskilstuna arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Nyttan 18 i Eskilstuna har 718000-0148 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Södermanlands län.