Bostadsrättsföreningen Tunavallshöjden

Södermanlands län

Information

I Södermanlands län så finns Bostadsrättsföreningen Tunavallshöjden. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Eskilstuna här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Tunavallshöjden tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Södermanlands län. Eskilstuna jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Södermanlands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Tunavallshöjden är ej momsregistretat och har organisationsnummer 718000-0197.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 016-126610 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Tunavallshöjden på följande adress Fristadstorget 8 A, 632 20, Eskilstuna.

Bostadsrättsföreningen Tunavallshöjden är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Tunavallshöjden så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Hammarberg, Nils Thomas Andreas som är född 1981 och har titeln Suppleant . Lundgren, Nils Gunnar som är född 1931 och har titeln Suppleant , Mohammadpour, Taher som är född 1978 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.