Bostadsrättsföreningen Nyttan 13 i Eskilstuna

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Nyttan 13 i Eskilstuna är ett av många företag som finns i Eskilstuna. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Nyttan 13 i Eskilstuna finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Nyttan 13 i Eskilstuna som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1952-10-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Nyttan 13 i Eskilstuna så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 016-140787.

Eskilstuna arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Nyttan 13 i Eskilstuna ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Nyttan 13 i Eskilstuna. Det finns flera företag i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Nyttan 13 i Eskilstuna är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Baggio, Flavia Monica -Bånkestad, Clas Gunnar -Persson, Tore Georg.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Nyttan 13 i Eskilstuna och det är följande personer, Baggio, Flavia Monica som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Bånkestad, Clas Gunnar som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Tore Georg som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Asplund, Peter Arne som är född 1973 och har titeln Suppleant, Sander, Nils Olof Lennart som är född 1951 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Nyttan 13 i Eskilstuna är 718000-0411.