Bostadsrättsföreningen Taklöken 27

Södermanlands län

Information

718000-0551 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Taklöken 27. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Taklöken 27 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Eskilstuna som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Taklöken 27 finns i.

Bostadsrättsföreningen Taklöken 27 har varit registrerat sedan 1946-03-20 och det finns flera verksamheter i Södermanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Taklöken 27 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Taklöken 27 är och det finns flera verksamheter i Eskilstuna som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Taklöken 27 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Eriksson, Carl Christian Duncan -Nanberg, Tuula Tellervo

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Taklöken 27 så kan ni göra det på telefon genom 016-512165 eller genom brev på följande adress:
Rademacherg. 9, 632 20, Eskilstuna

Föreningen har till ändamål att efter förvärvandet av fastigheten nr 27 i kv Taklöken inom Eskilstuna stad besitta nämnda fastighet samt att däri åt medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom fören- ingen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Taklöken 27 och det är Engström, Henric Simon Eric som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Carl Christian Duncan som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Nanberg, Tuula Tellervo som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Birgitta Monica som är född 1966 och har titeln Suppleant, Safaeddin, Halmat som är född 1960 och har titeln Suppleant,