Bostadsrättsföreningen Ruddammen

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Ruddammen är ett av många bolag som finns i Eskilstuna. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Ruddammen finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Ruddammen som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1954-09-06.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Fristadstorget 8 A, 632 20, Eskilstuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Ruddammen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 016-126610.

Eskilstuna arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Ruddammen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Ruddammen. Det finns flera bolag i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus: dels upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tids- begränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upp- låtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Dels till medlemmarna hyra ut fastighetens garageplatser. Dels hyra ut tre butikslokaler.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Ruddammen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Ruddammen och det är följande personer, Brorsson, Erik Håkan som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Elvy Gunhild Lucia som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Leif Erik Edor som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Andreas Stig som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergqvist, Anna-Klara Maria som är född 1964 och har titeln Suppleant, Larsson, Camilla Sandra Maria som är född 1985 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Ruddammen är 718000-0775.