Bostadsföreningen Stensborg N:o 9 u p a

Södermanlands län

Information

Bostadsföreningen Stensborg N:o 9 u p a hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Eskilstuna som är den kommunen där Bostadsföreningen Stensborg N:o 9 u p a finns. I Eskilstuna så finns det många olika Bostadsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsförening. Bostadsföreningen Stensborg N:o 9 u p a tillhör bolagstypen Bostadsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsföreningen Stensborg N:o 9 u p a har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsföreningen Stensborg N:o 9 u p a så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsg. 6, 632 20, Eskilstuna men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 016-130549.

Eskilstuna arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsföreningen Stensborg N:o 9 u p a har idag 718000-0783 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Olsson, Lars Fredrik Andreas -Törnstrand, Anna Helena är den som för stunden ansvarar för Bostadsföreningen Stensborg N:o 9 u p a

Föreningen har till ändamål att genom nybyggnader anskaffa sina medlemmar bostadslägenheter med besittningsrätt inom Eskilstuna stad.

I Bostadsföreningen Stensborg N:o 9 u p a så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Arvidsson, Björn Mikael som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Arvidsson, Eivor Winea Elvira som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lars Fredrik Andreas som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnstrand, Anna Helena som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundholm, Ulla Margareta som är född 1944 och har titeln Suppleant, Rantalainen, Leif Johan som är född 1954 och har titeln SuppleantLindblom, Peter Johnny som är född 1971 och har titeln Revisor, Flodén, Barbro som är född 1936 och har titeln Revisorssuppleant, .