Bostadsrättsföreningen Städet 19

Södermanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att efter förvärvandet av fastigheten nr 19 i kv Städet inom Eskilstuna stad besitta nämnda fastighet samt att däri åt medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom fören- ingen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Städet 19 vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Eskilstuna så är Bostadsrättsföreningen Städet 19 ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Södermanlands län så finns det ännu fler.

Eskilstuna arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Eskilstuna och i Södermanlands län. Redan 1944-04-26 så skapades Bostadsrättsföreningen Städet 19 och bolaget är har ej F-skattsedel.

718000-0817 är organisationsnummret för bolaget som finns i Eskilstuna.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Städet 19 och det finns många bolag som är i Södermanlands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Städet 19 så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Wilhelmsson, Joacim Lennart -Wärn, Karl Daniel

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Städet 19 är Wilhelmsson, Joacim Lennart som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Wärn, Karl Daniel som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Yderstedt, Erik Torgny som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Girwid, Daniel David som är född 1982 och har titeln Suppleant, Selldén, Regina Maria Linnéa som är född 1978 och har titeln Suppleant, Fröjd, Johan Daniel som är född 1975 och har titeln Revisor.