Bostadsrättsföreningen Traversen nr 18, Eskilstuna

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Traversen nr 18, Eskilstuna är ett av många verksamheter som finns i Eskilstuna. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Traversen nr 18, Eskilstuna finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Traversen nr 18, Eskilstuna som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1960-09-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Fristadstorget 8 A, 632 20, Eskilstuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Traversen nr 18, Eskilstuna så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 016-126610.

Eskilstuna arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Traversen nr 18, Eskilstuna ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Traversen nr 18, Eskilstuna. Det finns flera verksamheter i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta hus i Eskilstuna kom- mun och att inom egendomen åt medlemmarna upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som inne- har bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Medlems bostadsrätt avser den lägenhet med tillhörande utrymmen och utrustning som anges i upplåtelse- eller överlåtelseavtalet.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Traversen nr 18, Eskilstuna är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Traversen nr 18, Eskilstuna och det är följande personer, Ackinger, Lars Elon som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Klingbjer, Valentina Franciska som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Nimborg, Stig Thore som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Svenningsson, Lena Margaret som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Törngren, Jan Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Sven Bertil som är född 1924 och har titeln Suppleant.Pettersson, Eva May som är född 1955 och har titeln Suppleant, Svensson, Karl Albin som är född 1927 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Traversen nr 18, Eskilstuna är 718000-0999.