Bostadsrättsföreningen Toffelblomman

Södermanlands län

Information

718000-1039 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Toffelblomman. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Toffelblomman är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Eskilstuna som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Toffelblomman finns i.

Bostadsrättsföreningen Toffelblomman har varit registrerat sedan 1939-08-31 och det finns flera bolag i Södermanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Toffelblomman så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Toffelblomman är och det finns flera bolag i Eskilstuna som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Toffelblomman är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Toffelblomman så kan ni göra det på telefon genom 073-3621946 eller genom brev på följande adress:
Fristadstorget 8 A, 632 20, Eskilstuna

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Toffelblomman och det är Enström, Stina Maria som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Ingelsson, Mikael Robert som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindhé, Anna Camilla som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Tor Erik som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Kurt Erik Anders Nisse Don som är född 1974 och har titeln Suppleant,