Bostadsrättsföreningen Floretten nr 7

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Floretten nr 7 är ett av många bolag som finns i Eskilstuna. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Floretten nr 7 finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Floretten nr 7 som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1958-05-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Fristadstorget 8 A, 632 20, Eskilstuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Floretten nr 7 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 016-137115.

Eskilstuna arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Floretten nr 7 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Floretten nr 7. Det finns flera bolag i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Floretten nr 7 är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Maria Micic och Louise Lidvall, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Floretten nr 7 och det är följande personer, Andersson, Thomas Sven som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidvall, Louise Caroline Elisabeth H som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Micic, Maria som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Livak, Amir som är född 1975 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Floretten nr 7 är 718000-1047.