Bostadsrättsföreningen Nattugglan nr 7

Södermanlands län

Information

I Södermanlands län så finns Bostadsrättsföreningen Nattugglan nr 7. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Eskilstuna här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Nattugglan nr 7 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Södermanlands län. Eskilstuna jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Södermanlands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Nattugglan nr 7 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 718000-1088.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 016-126610 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Nattugglan nr 7 på följande adress Fristadstorget 8 A, 632 20, Eskilstuna.

Bostadsrättsföreningen Nattugglan nr 7 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Nattugglan nr 7 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Andrejic, Bojan som är född 1977 och har titeln Suppleant , Hrusovar, Robert Daniel Allan som är född 1969 och har titeln Suppleant . Lundkvist, Seija Hellevi som är född 1932 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.