Bostadsrättsföreningen Nordpilen

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Eskilstuna och Bostadsrättsföreningen Nordpilen är ett av dem. Södermanlands län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Nordpilen är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Nordpilen är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Nordpilen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1964-10-13. Det finns flera olika företag i Södermanlands län som är ett stort län. Eskilstuna där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Nordpilen ska trivas.

I Eskilstuna så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Nordpilen inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Nordpilen och det finns flera företag som är det idag i Eskilstuna.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Nordpilen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 016-138512.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Nordpilen är Eriksson, Jenny Christina som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Matsson, Mikael Karl-Erik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundström, Mikael Samuel som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Wansulin, Lotta Margit Birgitta som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Fägerstad, Karina Agneta som är född 1960 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Nordpilen har 718000-1187 som sitt organisationsnummer.