Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a.

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a. är ett bolag som finns i Eskilstuna. I Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a. finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Lars Jonas som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Lars Johan som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Norgren, Lars Ragnar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Österman, Lina Maria som är född 1981 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a. så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a. på telefon 016-126610.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a. av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a. är ett av många bolag som finns i Södermanlands län och Eskilstuna arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a. innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a. är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a. så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Lars Norgren och Jonas Andersson, i förening.

Bostadsrättsföreningen Fiskmåsen nr 2 u.p.a. har 718000-1211 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Södermanlands län.