Bostadsrättsföreningen Gösen

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Gösen hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Eskilstuna som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Gösen finns. I Eskilstuna så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Gösen tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Gösen har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Gösen så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 016-124557.

Eskilstuna arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Gösen har idag 718000-1229 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Arvidsson, Sara Louise -Bergström, Ulrika Kerstin -Davidsson, Gunder Håkan Alfons -Johansson, Rolf Göran är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Gösen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta hus i Eskilstuna Kommun och att inom egendomen åt medlemmarna upplåta lägen- heter med nyttjanderätt under obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Gösen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Arvidsson, Sara Louise som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Ulrika Kerstin som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Davidsson, Gunder Håkan Alfons som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Rolf Göran som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Lars Robert Mikael som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Kikajoon, Pär-Olev Jakob som är född 1972 och har titeln SuppleantLukic, Bernard som är född 1970 och har titeln Suppleant, .