Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Eskilstuna och Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna är ett av dem. Södermanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna är ett Bostadsrättsförening och skapades 1944-06-21. Det finns flera olika verksamheter i Södermanlands län som är ett stort län. Eskilstuna där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna ska trivas.

I Eskilstuna så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att förvärva tomterna nr 7 och 8 i kv Syrsan inom Eskilstuna stad samt att å dessa tomter uppföra bo- stadshus för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och and- ra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostads- rätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna och det finns flera verksamheter som är det idag i Eskilstuna.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 016-141812.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergström, Alf Uno -Gustavsson, Leif Fredrik -Hansson, Johan Simon -Lundemo, Birgitta Yvonne.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna är Bergström, Alf Uno som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Leif Fredrik som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Per Staffan Gunnar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Johan Simon som är född 1980 och har titeln Suppleant, Lundemo, Birgitta Yvonne som är född 1948 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Syrsan i Eskilstuna har 718000-1815 som sitt organisationsnummer.