Eskilstuna Bostadsrättsförening Tunagården

Södermanlands län

Information

I Eskilstuna finns det ett Bostadsrättsförening som heter Eskilstuna Bostadsrättsförening Tunagården. Det finns flera företag som liknar Eskilstuna Bostadsrättsförening Tunagården i Södermanlands län. Eskilstuna är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1939-03-02 så har Eskilstuna Bostadsrättsförening Tunagården varit registrerat. Idag är Eskilstuna Bostadsrättsförening Tunagården och det finns fler företag som är det i Eskilstuna.

Vill man komma i kontakt med Eskilstuna Bostadsrättsförening Tunagården så kan man gör det genom att posta ett brev till Kungsg. 6, 632 20, Eskilstuna. Vi ni istället prata med Eskilstuna Bostadsrättsförening Tunagården så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende under nyttjanderätt för obegränsad tid. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Svanström, Sten Urban som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Wingemark, Karl Markus som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, de la Gardie, Marie Charlott Sofie som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Frisell, Mildred Ethel som är född 1929 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Eskilstuna Bostadsrättsförening Tunagården har 718000-1856 som sitt organisationsnummer.