Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren

Södermanlands län

Information

Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren är ett bolag som finns i Eskilstuna. I Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Rut Marianne som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Cardestål, Margareta Elisabet som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Cesnaj, Dean som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Örjan Gustav som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Holfve Blomkvist, Suzanne Ida som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Sven-Inge som är född 1955 och har titeln SuppleantSundström, Denice Desanka som är född 1966 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren på telefon 016-126610.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren är ett av många bolag som finns i Södermanlands län och Eskilstuna arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren innehar ej F-skattsedel och Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Cardestål, Margareta Elisabet -Eriksson, Örjan Gustav -Holfve Blomkvist, Suzanne Ida

Eskilstuna Bostadsrättsförening Förtennaren har 718000-1872 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Södermanlands län.