HSB:s Bostadsrättsförening Stenbocken i Eskilstuna

Södermanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB:s Bostadsrättsförening Stenbocken i Eskilstuna vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Eskilstuna så är HSB:s Bostadsrättsförening Stenbocken i Eskilstuna en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Södermanlands län så finns det ännu fler.

Eskilstuna arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Eskilstuna och i Södermanlands län. Redan 1955-05-11 så skapades HSB:s Bostadsrättsförening Stenbocken i Eskilstuna och verksamheten är har ej F-skattsedel.

718000-2581 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Eskilstuna.

Just nu är HSB:s Bostadsrättsförening Stenbocken i Eskilstuna och det finns många verksamheter som är i Södermanlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Stenbocken i Eskilstuna så går det att nå dem via telefon på 016-518616 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Blomberg, Börje -Ek, Kjell Bertil -Garde, Jan Georg -Gustafsson, Gerd Kristina

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB:s Bostadsrättsförening Stenbocken i Eskilstuna är Blomberg, Börje som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Ek, Kjell Bertil som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Garde, Jan Georg som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Gerd Kristina som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lahtinen, Lars Mikael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Barbro Viola som är född 1941 och har titeln SuppleantAndersson, Stig Roland Gustaf som är född 1953 och har titeln Suppleant, Jonsson, Anita som är född 1938 och har titeln Suppleant, .