HSB Bostadsrättsförening Gustavsborg i Eskilstuna

Södermanlands län

Information

I Eskilstuna finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Gustavsborg i Eskilstuna. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Gustavsborg i Eskilstuna i Södermanlands län. Eskilstuna är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1964-09-08 så har HSB Bostadsrättsförening Gustavsborg i Eskilstuna varit registrerat och sedan 2002-06-21 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Gustavsborg i Eskilstuna och det finns fler verksamheter som är det i Eskilstuna.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Gustavsborg i Eskilstuna så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Gustavsborg i Eskilstuna så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersson, Anders Kjell-Åke som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Björnehaag, Anita Margareta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Engström, Bengt Ingemar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Björn Thomas som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Gert Ingvar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Annette Elisabeth som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotYlvén, Jan Rutger som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Jim Karl Gunnar som är född 1975 och har titeln Suppleant, Hallberg, Hanna Maria som är född 1977 och har titeln SuppleantNorrman, Lars Daniel som är född 1976 och har titeln SuppleantStrandberg, Karin Anette som är född 1964 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Björnehaag, Anita Margareta -Engström, Bengt Ingemar -Gustavsson, Gert Ingvar -Johansson, Annette Elisabeth .

HSB Bostadsrättsförening Gustavsborg i Eskilstuna har 718000-2623 som sitt organisationsnummer.