Riksbyggens Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8

Södermanlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8 är ett av många verksamheter som finns i Eskilstuna. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8 finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8 som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1952-04-08.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 016-173042.

Eskilstuna arbetar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8. Det finns flera verksamheter i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8 och det är följande personer, Andersson, Jan-Erik som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Gullberg, Eva Maria som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlbom, Joni Mikael som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Barbro Maria som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundborg, Per-Erik som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Rinta-Aho, Jimmy Matias Kalevi som är född 1985 och har titeln Suppleant.Ågren, Bror Jonny som är född 1956 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8 är 718000-3480.