HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Eskilstuna och HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna är ett av dem. Södermanlands län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna är ett Bostadsrättsförening och skapades 1964-07-14. Det finns flera olika företag i Södermanlands län som är ett stort län. Eskilstuna där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna ska trivas.

I Eskilstuna så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna och det finns flera företag som är det idag i Eskilstuna.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 016-514433.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Gun Birgitta -Borg, Per-Olof Nore -Eberfors, Hans Gunnar -Hult, Jan Erik.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna är Andersson, Gun Birgitta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Leif Roland som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Borg, Per-Olof Nore som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Eberfors, Hans Gunnar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Hult, Jan Erik som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Sven-Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotLahtinen, Lars Mikael som är född 1967 och har titeln Suppleant, Pettersson, Kristina Linnea som är född 1955 och har titeln Suppleant, Torstensson, Gustav Yngve som är född 1936 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Nystavaren i Eskilstuna har 719500-1057 som sitt organisationsnummer.