Nätverket KIM ekonomisk förening

Södermanlands län

Information

Nätverket KIM ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Eskilstuna. Det är nämligen den kommunen som Nätverket KIM ekonomisk förening finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Nätverket KIM ekonomisk förening som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 2000-08-08. Men sedan 2000-09-01 så har Nätverket KIM ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Västeråsv. 4 A, 632 23, Eskilstuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Nätverket KIM ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 016-484710.

Eskilstuna arbetar för att verksamheter som Nätverket KIM ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Nätverket KIM ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Södermanlands län.

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva gemensam information, kompetens- höjande utbildning för medarbetarna i företagen som ingår i nätverket kim. tillsammans anordna och upphandla utbildningar och konsulter inom områdena data' it, kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö som har till syfte att stärka medarbetarna i medlemsföretagen och förbättra effektivitet, lönsamhet och därmed öka konkurrens- kraften. utbilda egna internrevisorer inom nätverket och samutnyttja dessa för att göra det ekonomiskt möjligt för ensam- och småföretag att införa kvalitets- och miljöledningssystem. gemensam upphandling för certifiering och årliga revisioner. målet är att bygga upp och anpassa system, metoder och rutiner för skapande och samordning av ledningssystem för iso 9001, 14001 och afs 1996:6 samt program för systemunderhåll, metoder och rutiner för ständiga förbättringar. föreningen ska följa utvecklingen inom produktionsmiljö och genomföra nödvändig information och utbildning. vidare ska föreningen på ett aktivt sätt följa utvecklingen inom därtill hörande verksamheter, enligt ovan och implementera de åtgärder som anses vara konkurrenskraftiga verktyg för medlemmarna.

Firmatecknare för Nätverket KIM ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Anita Cednert Fredriksson och Linnea Illi, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Nätverket KIM ekonomisk förening och det är följande personer, Cednert Fredriksson, Anita B M som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Grundsten, Karin Inga-Lisa Dezirée som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Björn Georg som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Illi, Linnea Maj-Britt som är född 1947 och har titeln Suppleant, Sterner, Jan Börje som är född 1959 och har titeln Suppleant, Östgren, Leif Bjarne som är född 1945 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Nätverket KIM ekonomisk förening är 769605-9760.