Åke Larssons Skogsservice

Södermanlands län

Information

510308-XXXX är organisationsnummer för bolaget Åke Larssons Skogsservice. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Åke Larssons Skogsservice är Enskild firma. Det finns idag flera olika Enskild firma i Eskilstuna som är den kommunen som Åke Larssons Skogsservice finns i.

Åke Larssons Skogsservice har varit registrerat sedan 1990-01-16 och det finns flera bolag i Södermanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Åke Larssons Skogsservice så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1996-01-01.

Åke Larssons Skogsservice är och det finns flera bolag i Eskilstuna som också är .

Firmatecknare för Åke Larssons Skogsservice är följande:

Vill ni komma i kontakt med Åke Larssons Skogsservice så kan ni göra det på telefon genom 016-344449 eller genom brev på följande adress:

Flisning av skogsbränsle. Avverkning, röjning, stämpling och plantering. Köp och försäljning av oförädlade och vidareföräd- lade skogsråvaror. Uppskattning av bestånd och planering av skogsavverkningar. Vidareförädling av skogsråvaror, skogsdikning, plogning av skogsbilvägar och utkörning av virke, samt i övriga branschen förekommande uppgifter. Rådgivning i ekonomi, lagfrågor och skogsskötselproblem

Det finns olika personer som har en koppling med Åke Larssons Skogsservice och det är Larsson, Åke Karl Erik som är född 1951 och har titeln Innehavare av enskild firma,