Sörmlast Aktiebolag

Södermanlands län

Information

556060-5528 är organisationsnummer för verksamheten Sörmlast Aktiebolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Sörmlast Aktiebolag är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Eskilstuna som är den kommunen som Sörmlast Aktiebolag finns i.

Sörmlast Aktiebolag har varit registrerat sedan 1954-12-21 och det finns flera verksamheter i Södermanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Sörmlast Aktiebolag så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1993-01-01.

Sörmlast Aktiebolag är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Eskilstuna som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Sörmlast Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Nyqvist, Ulf Roger -Rudolfsson, Anders Torsten i förening med -Lindberg, Bernt Nils Albin Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Sörmlast Aktiebolag så kan ni göra det på telefon genom 016-161900 eller genom brev på följande adress:
Fabriksg. 4, 633 46, Eskilstuna

Bolaget skall utöva transport- och maskintjänstförsäljande verksamhet genom att i eget namn träffa avtal om transporter samt inom ramen för sålunda träffade avtal bereda aktieägarna och anslutna transportörer så god och lönsam sysselsättning som möjligt. Bolaget skall även bedriva anläggning- och entreprenadverksamhet, lagerhantering, försäljningsverksamhet av jord, grus och stenmaterial eller liknande materialtäktsverksamhet. Därjämte skall bolaget när så befinnes förenligt med verksamheten, åt aktieägarna eller anslutna transportörer finansiera, dock ej sådan finansieringsverksamhet som avses i lag om bankrörelse eller kreditrörelse, och förmedla inköp av transportredskap, drivmedel och andra bilförnödenheter samt i strukturorganisatoriskt syfte, inköpa och försälja fordon ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med Sörmlast Aktiebolag och det är Lindberg, Bernt Nils Albin som är född 1947 och har titeln VD, Lindberg, Bernt Nils Albin som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Rudolfsson, Anders Torsten som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Arfors, Nils Olof som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Gillstam, Mats Erik Sven som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lyttbacka Larsson, Pia Dagny Maria som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotNyqvist, Ulf Roger som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Sten Ivar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Tedenljung, Bror Anders som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotWangenfors, Catharina Gerda som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantAsplund, Daniel Bo Anders som är född 1977 och har titeln SuppleantKarlsson, Leif Åke Vilhelm som är född 1948 och har titeln SuppleantBengtsson, Stefan Mikael som är född 1966 och har titeln RevisorLillsjö, Kurt Åke Roland som är född 1950 och har titeln RevisorssuppleantGrant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor