Barva Hejarsmide Aktiebolag

Södermanlands län

Information

Barva Hejarsmide Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Eskilstuna. Det är nämligen den kommunen som Barva Hejarsmide Aktiebolag finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Barva Hejarsmide Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Barva Hejarsmide Aktiebolag som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1979-07-24. Men sedan 1979-01-01 så har Barva Hejarsmide Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Bondökna 2, 635 04, Eskilstuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Barva Hejarsmide Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 016-93047.

Eskilstuna arbetar för att verksamheter som Barva Hejarsmide Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Barva Hejarsmide Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Södermanlands län.

Bolaget skall bedriva hejarsmide och mekanisk verkstad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Barva Hejarsmide Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Edvardsson, Gert Oskar -Johansson, Rolf Arne -Svensson, John Robert.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Barva Hejarsmide Aktiebolag och det är följande personer, Johansson, Rolf Arne som är född 1953 och har titeln VD, Johansson, Rolf Arne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Edvardsson, Gert Oskar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Svensson, John Robert som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Abrahamsson, Nils-Olof som är född 1955 och har titeln Revisor, Karlsson, Kjell Gunnar som är född 1943 och har titeln Revisorssuppleant.KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Barva Hejarsmide Aktiebolag är 556200-7582.