Svenska Kromteknikgruppen AB

Södermanlands län

Information

I Eskilstuna finns det ett Aktiebolag som heter Svenska Kromteknikgruppen AB. Det finns flera verksamheter som liknar Svenska Kromteknikgruppen AB i Södermanlands län. Eskilstuna är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1984-04-12 så har Svenska Kromteknikgruppen AB varit registrerat och sedan 1984-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Svenska Kromteknikgruppen AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Eskilstuna.

Vill man komma i kontakt med Svenska Kromteknikgruppen AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Fabriksg. 9, 633 46, Eskilstuna. Vi ni istället prata med Svenska Kromteknikgruppen AB så kan ni göra det på 016-148138.

Bolaget skall bedriva smärglings-, putsnings- och slipnings- arbeten, förvalta och sälja fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Till förmån för företag, som står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget, må bolaget ingå borgensförbindelser och bedriva låneverksamhet, bolaget skall inte driva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet. Bolaget må även i övrigt bedriva en ändamålsenlig finansförvaltning.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Ärlebäck, Leif Roland som är född 1946 och har titeln VD, Ärlebäck, Leif Roland som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karl Göte som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Larsson, Pär Gustaf som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Rolf Göthe som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Stefan Mikael som är född 1966 och har titeln RevisorHulldin, Ola Johan som är född 1973 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Svenska Kromteknikgruppen AB har 556242-7368 som sitt organisationsnummer.