Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag

Södermanlands län

Information

Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Eskilstuna. Det är nämligen den kommunen som Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1987-11-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Djurgårdsv. 8, 633 40, Eskilstuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Eskilstuna arbetar för att verksamheter som Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Södermanlands län.

Bolaget skall köpa, sälja och förvalta fastigheter, värdepapper och annan fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Liljedahl, Sverker.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag och det är följande personer, Liljedahl, Sverker som är född 1943 och har titeln VD, Liljedahl, Sverker som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljedahl, Britt Ingrid som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljedahl, Ingrid Sofia som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljedahl, Sven Mattias som är född 1976 och har titeln Suppleant, Liljedahl, Sverker Tobias som är född 1981 och har titeln Suppleant.Gustafsson, Roger Edvard som är född 1945 och har titeln Revisor, Eklund, Roland Einar som är född 1945 och har titeln Revisorssuppleant, Eklund & Gustafsson Revision AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Sverker Liljedahl Fastighets Aktiebolag är 556311-9089.