Bijas Produktion Aktiebolag

Södermanlands län

Information

Bijas Produktion Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Eskilstuna. Det är nämligen den kommunen som Bijas Produktion Aktiebolag finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bijas Produktion Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Bijas Produktion Aktiebolag som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1989-06-07. Men sedan 1989-01-01 så har Bijas Produktion Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Verkstadsg. 2, 633 42, Eskilstuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bijas Produktion Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 016-130405.

Eskilstuna arbetar för att verksamheter som Bijas Produktion Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Bijas Produktion Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Södermanlands län.

Bolaget skall bedriva syfabrik, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Bijas Produktion Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bijas Produktion Aktiebolag och det är följande personer, Johansson, Berit Ingalill som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Tarvainen, Ari Kalervo som är född 1953 och har titeln Suppleant, Lotterberg, Per Anders Jonas som är född 1952 och har titeln Revisor, LR Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Bijas Produktion Aktiebolag är 556362-5838.