MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag

Södermanlands län

Information

MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Eskilstuna som är den kommunen där MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag finns. I Eskilstuna så finns det många olika Aktiebolag och i Södermanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag har haft sedan 2006-02-10. MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag har funnits sedan och 2002-10-25 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Nordfeldts v. 9, 645 51, Strängnäs men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 016-4005050.

Eskilstuna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag Privat, ej börsnoterat.

MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag har idag 556538-1687 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag

Bolagets övergripande syfte med verksamheten är att med lönsamhet producera redaktionellt högkvalitativa mediaprodukter. Dessa skall huvudsakligen vara inriktade mot ekonomi- och näringslivsjournalistik. Verksamheten skall bedrivas såväl genom traditionella printkanaler, som genom internet, tv, radio eller andra elektroniska kanaler. Såväl egna som kunders medier ska användas för spridningen av företagets produkter och tjänster. Under varumärket VVSsiffror.se skall bolaget bedriva branschanalys av VVS-branschen, med utgivning av nyhets- och analysprodukter, produktion av annat mediematerial inom VVS-området samt försäljning av andra efterfrågade analystjänster och produkter med VVS- inriktning.

I MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gabrielson, Rolf Axel Herbert som är född 1972 och har titeln VD, Gabrielson, Rolf Axel Herbert som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Nina Sofi som är född 1970 och har titeln Suppleant, Nilsson, Eva-Britt som är född 1950 och har titeln Revisor, Ekonomigruppen AB som är född och har titeln Revisor, .