E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB

Södermanlands län

Information

E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Eskilstuna som är den kommunen där E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB finns. I Eskilstuna så finns det många olika Aktiebolag och i Södermanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB har haft sedan 2001-10-01. E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB har funnits sedan och 2001-10-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Industrig. 16, 662 34, Åmål men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0532-608200.

Eskilstuna arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB Privat, ej börsnoterat.

E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB har idag 556596-3922 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB

Bolaget skall bedriva utbildning inom turism och transport, tillverkning, uthyrning och försäljning av undervisningsmaterial, uthyrning av fordon ävensom idka konsultverksamhet och försäljning inom hotell-, resebyrå- och rederibranscherna samt därmed förenlig verksamhet.

I E.T.T.Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Axelsson, Jenny Marlene Elisabeth som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Axelsson, Jonas Urban som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Lars Urban Mathias som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Lisbet som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Urban Michael som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Birger Urban som är född 1935 och har titeln SuppleantTorstenson, Kerstin Marie som är född 1960 och har titeln Revisor, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .