Fredrik Konsult AB

Södermanlands län

Information

Fredrik Konsult AB hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Eskilstuna som är den kommunen där Fredrik Konsult AB finns. I Eskilstuna så finns det många olika Aktiebolag och i Södermanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fredrik Konsult AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Fredrik Konsult AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Fredrik Konsult AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 016-354044.

Eskilstuna arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Fredrik Konsult AB Privat, ej börsnoterat.

Fredrik Konsult AB har idag 556615-3598 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Borgs, Anders Viktor -Dahle, Inger Margareta -Rosén, Knut Olof Mikael är den som för stunden ansvarar för Fredrik Konsult AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

I Fredrik Konsult AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Borgs, Anders Viktor som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Rosén, Knut Olof Mikael som är född 1955 och har titeln Likvidator, Sundström, Hans Ruben som är född 1957 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .