Allelektro Team Conveyor AB

Södermanlands län

Information

Allelektro Team Conveyor AB hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Eskilstuna som är den kommunen där Allelektro Team Conveyor AB finns. I Eskilstuna så finns det många olika Aktiebolag och i Södermanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Allelektro Team Conveyor AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Allelektro Team Conveyor AB har haft sedan 2004-08-13. Allelektro Team Conveyor AB har funnits sedan och 2004-10-21 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Allelektro Team Conveyor AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Verkstadsg. 7, 633 42, Eskilstuna men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 016-164420.

Eskilstuna arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Allelektro Team Conveyor AB Privat, ej börsnoterat.

Allelektro Team Conveyor AB har idag 556660-4699 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Allelektro Team Conveyor AB

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, försäljning och installation av materialhanteringsutrustning avseende traspor- törer och automation, huvudsakligen med inriktning på tillverkningsindustrin, bedriva konsultverksamhet inom el- och elektro- nikområdet, huvudsakligen med inriktning på tillverkningsindu- strin, äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Allelektro Team Conveyor AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Blomstrand, Carl Thomas som är född 1958 och har titeln VD, Blomstrand, Carl Thomas som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagström, Göran Henry som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lindström, Jan Håkan som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Karl Bengt-Olof som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Flennerhag, Ulf Peter som är född 1958 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .