DotSec

Södermanlands län

Information

Konsulttjänster inom säkerhetsområdet omfattar: -Stöd och rådgivning vid utformning och upphandling av fysisk säkerhet såsom mekaniska skydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning samt väktartjänster. -Risk- och sårbarhetsanalyser avseende fysisk säkerhet, teknisk försörjning och försäkringar. -säkerhetsutredningar, rådgivning och utveckling av styrdokument för säkerhet, säkerhetsorganisation, säkerhetsrutiner, utbildning samt fysiska skydd såsom mekaniska skydd, inbrottslarm samt passerkontroll. -Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Försäljning av produkter inom området ovan såsom skåp för säker förvaring av dokument, likvida medel, nycklar och andra värdeföremål för skydd mot inbrott, brand och rök. Även produkter för skyddad uppställning av datorkomponenter och annan stöldbegärlig egendom samt produkter för stöldskyddsmärkning av stöldbegärlig egendom.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för DotSec vars bolagstyp är Enskild firma.

I Eskilstuna så är DotSec ett av många bolag vars bolagstyp är Enskild firma och tittar vi till hela Södermanlands län så finns det ännu fler.

Eskilstuna arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Eskilstuna och i Södermanlands län. Redan 2008-06-17 så skapades DotSec och bolaget är har F-skattsedel DotSec har haft det sedan 2008-06-05.

DotSec är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2008-06-05

570427-XXXX är organisationsnummret för bolaget som finns i Eskilstuna.

Just nu är DotSec och det finns många bolag som är i Södermanlands län

Vill ni komma i kontakt med DotSec så går det att nå dem via telefon på 070-2285664 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Följande personer är på något sätt aktiva inom DotSec är Jensen, Kjell Henning som är född 1957 och har titeln Innehavare av enskild firma, .